Ga naar de inhoud
Visie, beleid en verantwoording

Betaalbaar wonen in een goede en zo duurzaam mogelijke woning; dat is waar wij ons iedere dag voor inzetten. Het grootste deel van onze woningen heeft een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Het gemiddelde energielabel is A. We zijn volop bezig met het verder verduurzamen van onze woningen. Om bij te dragen aan een beter klimaat, om meer wooncomfort te realiseren én om wonen betaalbaar te houden.

In onze visie (koers 2024-2027) leest u waar wij de komende jaren onze tijd, aandacht en ons geld aan besteden.

Visitatie 2023 

Eens per 4 jaar moet een woningcorporatie zich te visiteren. Woningstichting Tubbergen heeft de visitatie in 2023 uit laten voeren door onafhankelijk visitatiebureau Raeflex. Reaflex heeft onze organisatie beoordeeld en gesproken met verschillende stakeholders en het volgende rapport opgesteld. Onze bestuurlijke reactie hierop leest u hier

Prestatieafspraken
Samen met de gemeente Tubbergen maken we prestatieafspraken

Woondeals
Daarnaast zijn er woondeals per provincie. Hierin staat wat wij in deze regio de komende jaren moeten doen op het gebied van nieuwbouw van woning. 

 

Jaarverslagen
Ieder jaar laten wij in ons jaarverslag zien hoe wij ons geld besteed hebben. U leest hierin wat wij hebben gedaan aan onderhoud, verduurzaming, hoeveel wij aan belastingen en rentes betaalden, hoeveel woningen verhuurd zijn en meer.

Gemaakte afspraken

 • ANBI
  • Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als de instelling zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
 • Governancecode woningcorporaties
  • Deze governancecode is opgesteld door Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en VTW, de vereniging van toezichthouders bij woningcorporaties. Het doel van deze code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht en transparantie. 
 • Prestatieafspraken gemeente Tubbergen
  • Samen met de gemeente Tubbergen bepalen we het woonbeleid, delen we onze visies en maken we concrete afspraken op het gebied van wonen. Zo werken we samen aan wonen.
 • Integriteitscode
  • In onze integriteitscode leest u hoe wij omgaan met het aannemen van giften, het hebben van nevenfuncties en meer. 
 • Privacyverklaring
  • Hierin leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. En voor welk doel. 
 • Inkoopvoorwaarden
  • Hierin treft u onze algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen, Diensten en Werken aan.