Ga naar de inhoud
Passend toewijzen

Sociale huurwoningen wijzen wij passend toe. Dit betekent dat de woning moet passen bij uw huishoudgrootte, leeftijd en uw inkomen. Op die manier kan een gezin in een gezinswoning komen en voorkomen we dat iemand in een te dure woning komt en er bijvoorbeeld betalingsproblemen ontstaan. Prettig wonen vraagt om een woning die past bij uw situatie. Welke woningzoekende voor welke woning in aanmerking komt wordt uitgelegd in ons toewijzingsbeleid. Ons toewijzingsbeleid treft u aan op deze pagina. 

 

Wij volgen de regels van passend toewijzen. Dat betekent dat we kijken of de woning (type woning en huurprijs) past bij de woningzoekende. Bij de woningzoekende kijken we naar de huishoudgrootte, het inkomen en de inschrijfduur. Soms ook naar leeftijd (als het om een seniorenwoning gaat bijvoorbeeld).

Dat wij woningen toewijzen die passen bij uw huishoudgrootte, leeftijd en uw inkomen. Het doel van passend toewijzen is dat mensen met een laag inkomen niet te duur wonen en dat mensen met een hoger inkomen niet in een te goedkope woning wonen.

Uw inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. U bent vrij te kiezen op welke beschikbare woningen u reageert. 

Voor u verandert er niets zolang u in deze woning woont. Gaat u verhuizen, dan geldt passend toewijzen ook voor u. U kunt hier zien welk op welke woningen u kunt reageren: https://www.woninghuren.nl/inkomensvoorwaarden-2024

Per woningtype of dorp gelden soms voorrangsregels. Deze voorrangsregels bepalen wie van de woningzoekenden als eerste aan bod komt voor het huren van de woning. Als er aanvullende voorrangsregels gelden, dan ziet u dit bij de woningadvertentie op WoningHuren.nl.

Een woningzoekende uit een kleine kern reageert met voorrang op vrijkomend aanbod in diezelfde kern. Dit geldt voor alle kleine kernen en bijhorende buurtschappen in de Gemeente Tubbergen. De voorwaarde is dat de woningzoekende minimaal 1 jaar onafgebroken staat ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP).
Reageren er geen woningzoekenden uit de betreffende kleine kern? Dan vervalt de voorrangsregel en wijzen wij de woning toe aan de (kandidaat) huurder met de langste inschrijftijd (en die voldoet aan de geldende regels van passend toewijzen). Albergen, Geesteren en Tubbergen vallen buiten deze voorrangsregel. Hier geldt dat de woningzoekende met de langste inschrijftijd de woning als eerste aangeboden krijgt.

Appartementen in wooncomplexen en grondgebonden woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond wijzen wij met voorrang toe aan woningzoekenden van 65 jaar en ouder. Reageren er meerdere woningzoekenden van 65 jaar en ouder? Dan krijgt de woningzoekende met de langste inschrijftijd de woning als eerste aangeboden.
Reageren er geen woningzoekenden van 65 jaar en ouder? Dan vervalt de voorrangsregel en wijzen wij de woning toe aan de (kandidaat) huurder met de langste inschrijftijd (en die voldoet aan de geldende regels van passend toewijzen).

Bij deze voorrangsregel krijgen woningzoekenden van 65 en ouder en die in een kleine kern wonen, voorrang op een woning in diezelfde kleine kern.
Reageren er geen woningzoekenden die voldoen aan de twee regels (leeftijd én woonachtig in de kleine kern) dan geldt dat woningzoekenden die de kleine kernen wonen als eerste de woning aangeboden krijgen. Ook als zij nog geen 65 jaar of ouder zijn.