Ga naar de inhoud
Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar mogen wij de huur per 1 juli aanpassen. Tot 2022 bepaalde het inflatiepercentage de huurverhoging. Vanaf 2023 geldt het CAO loon percentage. Dit betekent dat de huurverhoging beter aansluit bij de stijging van de inkomens (in plaats van bij de kostenstijgingen).

Aanpassing 2024
In 2024 passen we de huren van onze woningen aan met maximaal 5,3%. De Huurdersvereniging Woningstichting Tubbergen heeft hiermee ingestemd. Voor veel huurders is de huurverhoging lager dan 5,3%. Dit komt omdat wij vanuit ons huurbeleid de huur ook begrenzen. Alle huurders informeren wij ieder jaar uiterlijk eind april over de jaarlijkse huuraanpassing.

Bezwaar maken op het huurverhogingsvoorstel
Bent u het niet eens met het ontvangen huurverhogingsvoorstel? Dan kunt u in een aantal situaties bezwaar maken. Op de website van de Huurcommissie leest u meer.  

Waarom jaarlijks aanpassen?
Om te blijven investeren in het onderhoud van onze woningen, in de verduurzaming en om nieuwe woningen te bouwen, hebben wij voldoende huuropbrengsten nodig. De huur die u iedere maand betaalt, gaat voor het grootste deel weer terug naar de woningen. Om het onderhoud te blijven betalen, is het nodig om ook jaarlijks de huur aan te passen. Kosten stijgen immers ook.

Wel kijken we ieder jaar naar wat er nodig is. Voor sommige woningen geldt dat we de huur niet aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de woning al op de vastgestelde maximale huurprijs zit. Betaalbaarheid van wonen vinden wij belangrijk. Wilt u meer lezen over hoe wij met het aanpassen van de huren omgaan? Lees dan hier ons huurbeleid.