Ga naar de inhoud
Buurtwaardebon

Heeft u een idee voor uw buurt, straat of wijk? Een idee dat uw buurt of het noaberschap verder verbetert? Laat het ons dan weten. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw idee uit te voeren.

Wilt u bijvoorbeeld samen met uw buurtgenoten een speeltuin opknappen, een moestuin beginnen of een bankje plaatsen? Of hebt u een ander idee om uw buren beter te leren kennen of de buurt veiliger, schoner of gezelliger te maken? Meld uw idee dan bij Woningstichting Tubbergen en wie weet zorgen wij voor het geld dat u nodig hebt om het idee uit te voeren.

Hoe werkt het

1

Lees de spelregels

Aanvragen voor een Buurtwaardebon beoordelen wij op basis van deze spelregels:

 • Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het werkgebied van
  Woningstichting Tubbergen.
 • Het initiatief en de aanvraag past binnen de kaders van de Woningwet (een medewerker van
  Woningstichting Tubbergen zal dit toetsen).
 • Huurdersinitiatief en -belang moet vertegenwoordigd zijn.
 • De organisatie van het initiatief en de aanvraag van een financiële bijdrage wordt gedaan
  door bewoners, niet door verenigingen of andere rechtspersonen.
 • Het initiatief is zonder winstoogmerk.
 • Een financiële bijdrage kan worden aangevraagd op aanschaf van goederen indien het een
  fysieke verbetering van de woonomgeving betreft.
 • Indien het buurtinitiatief is gericht op een fysieke verbetering, een voorziening, dan moeten
  bij het indienen van de aanvraag afspraken zijn gemaakt over het beheer en onderhoud.
 • Een financiële bijdrage kan worden aangevraagd op huur van goederen indien het een
  sociale activiteit (ontmoeting) betreft (tafels, stoelen, springkussen, etc.).
 • Bij het organiseren van sociale activiteiten (ontmoeting) worden alleen kosten die
  voorwaarden scheppend zijn voor het plaatsvinden van de activiteit vergoed.
 • Financiële bijdragen op kosten van eten, drinken, presentjes en dergelijke extra’s kunnen
  niet worden aangevraagd.
 • Er kan maximaal één aanvrager en één bijdrage per initiatief zijn.
 • De financiële bijdrage kan eenmalig worden aangevraagd, niet terugkerend.
 • Toekenning of afwijzing van een aanvraag gebeurt door Woningstichting Tubbergen.
2

Vul het aanvraagformulier in

Vul het aanvraagformulier hieronder volledig in. Eventuele bijlagen (offertes) mag u ook meesturen. 

Liever een papieren versie? Kom dan even langs bij ons kantoor: Waldeckstraat 1 Tubbergen. Hier kunt van maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 12:00 uur zonder afspraak binnenlopen. Wilt u zeker weten dat er een formulier voor u klaarligt? Bel dan eerst even met ons op nummer 0546 62 23 12.

3

Stuur het op en wacht op reactie

Wij beoordelen uw aanvraag en nemen zo snel mogelijk contact met u op over het vervolg. Wij
beoordelen uw aanvraag onder andere aan de hand van de genoemde voorwaarden en spelregels.

Uitbetaling en verantwoording
Bij toekenning vragen wij u om een bankrekeningnummer waarop onze financiële bijdrage wordt
overgemaakt. Alle gemaakte kosten moeten aangetoond kunnen worden met een originele factuur. Een
bijdrage kunt u niet contant ontvangen.

Gegevens aanvrager(s)Denk aan tijd besteden, gereedschap lenen, geld bijdragen, mensen werven om te helpen of aanwezig te zijn, etc.
Benodigdheden
Graag de kosten splitsen of in een bijlage een overzicht of offertes toevoegen.
Geef aan of u geld, materialen, advies of mankracht nodig hebt)