Ga naar de inhoud
Leefbare woonomgeving

Schoon, heel en veilig: zo zien wij onze woningen én de woonomgeving graag. Om te zorgen dat uw woonomgeving schoon, heel en veilig is doen wij als verhuurder verschillende dingen. Denk aan het onderhoud van woningen en woongebouwen, schoonmaak van algemene ruimtes in appartementengebouwen, onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en meer. 

Uw taak
Als huurder is het uw taak om uw woning, tuin of balkon schoon en netjes te houden. Dit betekent dat u regelmatig planten, heggen of bomen snoeit, uw afval in de containers gooit, grof vuil naar de stort brengt en meer. 

Overlast
Woekerend onkruid, overhangende takken, een oude bank in de achtertuin, afvalzakken voor de deur, oud papier in de gangen, fietsen op het balkon: het ziet er niet alleen slordig uit, het zorgt ook voor overlast. En soms zelfs tot onveilige situaties. 

Onveilig
Stel er breekt brand uit in uw woning of bij buren. U wilt dan zo snel en veilig mogelijk uw woning uit. Woont u in een appartementengebouw, flat of duplexwoning? Dan is er vaak een balustrade of lange gangen. Als hier dozen oud papier, oude meubels, tafeltjes met plantjes, beelden of andere dingen staan, dan kunt u hier gemakkelijk over vallen. Bedenk namelijk dat de ruimte ook vol rook kan staan en u niet alles goed ziet. 

Maar ook bij eengezinswoningen is het fijn dat u veilig en snel uw woning uit kunt als dat nodig is. Zorg dus dat de vluchtroute vrij is van spullen. 

Wijkbeheer
Onze wijkbeheerder ziet er op toe dat buurten en wijken schoon, heel en veilig zijn. Ziet hij een onveilige situatie of achterstallig onderhoud bij bijvoorbeeld tuinen, dan onderneemt hij actie.

Heeft u zelf ideeën voor uw buurt of wilt u iets melden? Neem gerust contact met de wijkbeheerder op. 

Wat fijn dat u wilt bijdragen aan een fijnere buurt. Dit doet u al door contact te zoeken met uw buren. Leer elkaar (beter) kennen, biedt uw hulp aan of vraag buren om u ergens bij te helpen. Organiseer een activiteit voor de buurt. Ga bijvoorbeeld met elkaar uw buurt of woongebouw opruimen/schoonmaken. 

Heeft u een idee voor uw buurt, straat of wijk? Een idee dat uw buurt of het noaberschap verder verbetert? Laat het ons dan weten. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw idee uit te voeren.

Wilt u bijvoorbeeld samen met uw buurtgenoten een speeltuin opknappen, een moestuin beginnen of een bankje plaatsen? Of hebt u een ander idee om uw buren beter te leren kennen of de buurt veiliger, schoner of gezelliger te maken? Meld uw idee dan bij Woningstichting Tubbergen en wie weet zorgen wij voor het geld dat u nodig hebt om het idee uit te voeren. U kunt hier een aanvraagformulier invullen voor de buurtwaardebon.  

 

Uw wijkbeheerder ontvangt graag uw melding. Bel ons op nummer 0546 62 23 12 en vraag naar de wijkbeheerder. Afhankelijk van de melding pakken we het zelf op of verwijzen we u door naar een andere organisatie.

Iedereen leeft op zijn eigen manier. Dat is ook goed. Toch kan een leefstijl zorgen voor overlast bij buren. Denk aan geluidsoverlast, een klussende buur, een barbecue in de zomermaanden. Houd rekening met uw buren. Geeft u een feestje? Informeer de buren of nodig ze uit. Steekt u de barbecue aan en hebben de buren de was buiten hangen? Geef ze even een seintje of wacht even tot de was droog is.

Met elkaar in gesprek gaan, is altijd een goed idee. Leer elkaar kennen, deel uw wensen/idee/zorgen of klachten met elkaar.

Is een gesprek voeren niet (meer) mogelijk? Dan kunt u Buurtbemiddeling Tubbergen om hulp vragen. Zij geven u advies en kunnen vrijwilligers inzetten voor een bemiddelingsgesprek. U kunt zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling

Vaak is er een reden waarom de tuin niet of nauwelijks onderhouden wordt. Een gesprek met uw buren hierover geeft u vaak al veel duidelijkheid. Soms is het onwetendheid, een gebrek aan tijd of fysieke problemen. Vraag uw buren eerst of het ze lukt om de tuin te onderhouden. Lukt een gesprek niet of blijkt dat de buren de tuin niet gaan onderhouden? Neem dan contact met ons op.

Uw ontevredenheid over het tuinonderhoud van een gemeenschappelijk tuin, meldt u bij ons. Bij het onderhoud van tuinen gaan wij uit van een bepaalde beeldkwaliteit. Voldoet de tuin niet aan de afgesproken beeldkwaliteit, dan gaan wij in overleg met de hovenier om dit te verbeteren.

Blijft u last houden van de buren? Ook nadat u met ze gesproken hebt? Dan vragen wij u de melding van overlast via onze website bij ons melden. U kunt ons ook bellen. Dit kan op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. U laat ons weten welke overlast u ervaart, op welke momenten en wat u zelf al heeft gedaan om tot een oplossing te komen. Daarna ondernemen wij actie en gaan we met de overlastveroorzaker praten.

Is er sprake van ernstige overlast die u direct wilt stoppen? Belt u dan met de politie op 0900 88 44.

Overlast melden
Geef ons de naam door als u deze weet.
Weet u het adres (straat en huisnummer) van de overlastgever, vult u dit hier dan in.
Kies een datum in het verleden