Ga naar de inhoud
Bestuur en toezicht

Hanneke de Rijter is directeur-bestuurder van Woningstichting Tubbergen. Samen met het team van 15 collega's werkt zij aan prettig en betaalbaar wonen in de gemeente Tubbergen. 

Raad van Commissarissen
Iedere woningcorporatie in Nederland is verplicht om een toezichthouder, een Raad van Commissarissen te hebben. De Raad van Commissarissen van woningstichting Tubbergen bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie.

De RvC komt tenminste vier keer per jaar bij elkaar en zoveel vaker als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt. De Raad van Commissarissen werkt conform de Governance Code Woningcorporaties.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen:

  • H. Goorhuis, voorzitter, Lid remuneratiecommissie
  • C. Pinners, vice-voorzitter, Lid remuneratiecommissie
  • J. Gritter, lid,
  • M. Ahlers, lid, lid auditcommissie
  • A. Visscher, lid, lid auditcommissie

De heren Gritter en Ahlers zijn benoemd op voordracht van de Huurdersvereniging.