Ga naar de inhoud

Woningstichting Tubbergen staat geen geisers, gaskachels, houtkachels of vergelijkbare voorziening meer toe in haar woningen. Aanvragen om zo’n toestel in de woning te mogen aanbrengen, zullen worden geweigerd.  Deze toestellen geven een verhoogde kans op koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is een giftig gas dat u niet kunt ruiken. Als u koolmonoxide inademt, krijgt u last van hoofdpijn en duizeligheid en kunt u in het ergste geval komen te overlijden. Geisers, gaskachels en houtkachels kunnen bovendien een verhoogd brandgevaar opleveren en overlast voor buren.

Bij verduurzaming van uw woning dient u een eventueel aanwezige  geiser, gaskachel, houtkachel of vergelijkbare voorziening te verwijderen. U bent hiertoe verplicht. Het is u niet toegestaan het toestel na uitvoering van onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden terug te plaatsen. Onderdeel van de verduurzamingswerkzaamheden is het luchtdicht maken van de woning en het aanbrengen van mechanische ventilatie. Bij deze voorzieningen in combinatie met een open verbrandingstoestel ontstaat een verhoogd gevaar op koolmonoxide en zuurstofgebrek in de woning.

Indien wij constateren dat u zonder schriftelijke toestemming van Woningstichting Tubbergen een geiser, gaskachel, houtkachel of vergelijkbare voorziening in de woning heeft geplaatst, kunnen wij van u verlangen dat u deze verwijdert.

Woningstichting Tubbergen verhuurt haar woningen inclusief verwarmingssysteem. Wij zullen zorgdragen voor een veilige en goedgekeurde verwarming.