WST is begonnen met saneren asbest

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Woningstichting Tubbergen is daarom al begonnen met het saneren van enkele asbesthoudende daken in Tubbergen, Mariaparochie en Albergen.
Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit wordt niet verboden omdat dit geen direct gevaar met zich mee brengt. De komende jaren zal de Woningstichting Tubbergen zich inzetten om alle buitenasbest vóór 2024 verwijderd te hebben.

(15-12-2017)