Leefbaarheidsproject 2e ronde 2017

Eerder dit jaar is er weer een oproep gedaan aan huurders van de Woningstichting Tubbergen om ideeën in te sturen die beloont kunnen worden met een geldbedrag om dit idee te kunnen uitvoeren, ter verbetering van de leefbaarheid in je eigen buurt/dorp. Er is een aantal ideeën uitgekozen die aan onderstaande criteria voldoen.
Ook voor de tweede helft van 2017  is er ruimte voor ideeën. U kunt , dus  aanvragen in sturen om  het leefgenot een stimulans te geven.

Wat is het doel? Het dichter bij elkaar brengen van mensen (bewoners) in een prettige leefomgeving.


Te denken aan bijvoorbeeld:
  • Samen opknappen/onderhouden perken en paden.

 • Organiseren buurtactiviteit, bv. sport en speldag of (een soort) burendag.

 • Realisatie van gemeenschappelijke plek of middelen.

 • Activiteit om nieuwe bewoners kennis te laten maken met de buurt.

Wat is er vorig jaar bv. gerealiseerd?
  • een terrasoverkapping voor de Kolenbranderhof in Tubbergen

 • materiaal en gereedschap voor onderhoud beweegpark Lutkeberg in Geesteren.

 • Speeltoestellen voor Weemselerveld in Albergen

 • Bankje voor het Wissink in Albergen

 • Project voor de Aanleg in Geesteren

Allemaal prachtige initiatieven. Wij nodigen iedereen uit om mee te denken om nog meer ideeën ter bevordering van de leefbaarheid in onze woonkernen in te dienen.

Er zijn wel een aantal spelregels waaraan voldaan moet worden: • Aanvragen worden alléén door huurders van de Woningstichting Tubbergen ingediend. Het project mag ook aan niet-huurders ten goede komen, maar er moeten altijd huurders aan meedoen.

 • Plan/idee moet het algemeen nut ten goede komen en  betrekking hebben op omgeving van huurwoningen. Ook als het woongebied gemengd huur/koop is mag dit.

 • Doel: verfraaien of verbeteren leefomgeving, ook op immaterieel vlak.

 • Saamhorigheidsgevoel vergroten, betrokkenheid en verbondenheid naar en bij elkaar versterken. Dit kan ook door sociale activiteiten.

 • Zelfwerkzaamheid. Het doel is ondersteunen van ideeën/initiatieven. Uitvoering wordt door bewoners zelf gedaan of geregeld, niet door de Woningstichting.

 • Toekenning geschiedt door een commissie, en over de uitkomst kan niet gecorrespondeerd worden.

Voor het indienen van een aanvraag kunt U gebruik maken van het aanvraagformulier, dat U kunt downloaden van onze site of per post thuisgestuurd kunt krijgen.
Ideeën kunnen door huurders ingeleverd worden bij Marcel Kleissen van de woningstichting, mailadres: m.kleissen@wstubbergen.nl

 
Doe mee!

(28-08-2017)