Huurverhoging 2017 gemiddeld 0,45% huurstijging

Woningstichting Tubbergen hecht veel waarde aan goede en betaalbare huurwoningen.
Dit jaar voeren we een beperkte huurverhoging door van gemiddeld 0,45%. 
 


“De betaalbaarheid van onze huurwoningen vinden we belangrijk. Dit jaar hebben we daarom opnieuw gekozen om een zo laag mogelijke huurstijging door te voeren” aldus Peter Roelofs, directeur bestuurder van Woningstichting Tubbergen.
In de praktijk hebben we een grote groep huishoudens geen huurverhoging gegeven. Dit zijn huishoudens die al 70% betalen van de huur die we maximaal mogen vragen.
Voor de groep huishoudens die nog geen 70% betaalt, hebben we een huurverhoging van maximaal 0,75% doorgevoerd.
Gemiddeld komen we dan op 0,45% uit, een stijging die ruim onder de 2,8% zit die het ministerie toestaat.


Voor betaalbare huren is naast de huurverhoging ook het zogeheten passend toewijzen belangrijk.
Als een woningzoekende een woning accepteert, dan stemmen we de huur af op de hoogte van het inkomen.
”Op deze manier voorkomen we dat de huur niet op te brengen is en mensen in de problemen kunnen komen“ aldus de Woningstichting.Wanneer gaat de huurverhoging in?
De huurverhoging gaat net als elk jaar per 1 juli in.
Elke huurder ontvangt voor 1 mei 2016 een brief van ons waarin staat met welk percentage de huur zal worden verhoogd en wat per 1 juli 2016 de nieuwe huurprijs is.

Betaling van de huur, moet ik zelf het huurbedrag aanpassen?
Als u per automatische incasso betaalt, dan passen wij het huurbedrag per 1 juli 2017 aan.
Als u op een andere wijze betaalt, bijvoorbeeld door een overschrijving via uw bank, wilt u er dan zelf voor zorgen dat per 1 juli 2017 het juiste huurbedrag wordt betaald?

Wat gebeurt er als ik huurtoeslag ontvang?
De Belastingdienst past niet direct uw huurtoeslag aan. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft dus hetzelfde.
Na afloop van 2017 krijgt u een definitieve beschikking waarin de huurverhoging wel verwerkt is.
Ook in de voorschotbeschikking voor 2018 wordt het nieuwe huurbedrag gebruikt voor de berekening van uw nieuwe voorschot.


Het kan zijn dat de Belastingdienst uw gegevens niet kan verwerken.
In dat geval ontvangt u in juni een brief met een formulier van de Belastingdienst/Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens alsnog door te geven.
Wij adviseren u daarom de huurverhogingsbrief te bewaren.


Kijk voor meer informatie op http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen.
Vervalt de huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de maximale huurgrens voor huurtoeslag stijgt?
Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn/haar recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt 'verworven recht'.
Bij een nieuwe aanvraag, bijvoorbeeld als u in uw huidige woning voor het eerst huurtoeslag aanvraagt of als u verhuist en opnieuw huurtoeslag aanvraagt, moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens.

Worden de servicekosten ook verhoogd?
Nee, deze kosten worden steeds aangepast op het moment dat de servicekosten worden afgerekend.

Bezwaar maken
U bent het niet eens met huurverhoging? Dan kunt u, met een geldige reden, bezwaar maken. Geldige redenen kunnen zijn;  • Het huurvoorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.

  • Het huurvoorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.

  • Uw kale huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen. U kunt dit nagaan met de Huurprijscheck op www.huurcommissie.nl.

  • Uw huur stijgt met meer procenten dan het wettelijke percentage

  • De verhuurder wil binnen 12 maanden na ingang van de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen.

Wanneer heeft bezwaar maken geen zin?
Als er problemen zijn met het onderhoud van uw woning die u nog niet eerder heeft gemeld, kunt u op die grond geen bezwaar maken tegen de huurverhoging.
Ook heeft het geen zin om bezwaar te maken op de huurverhoging van een vrije sector woning of een garage.
De huurverhoging voor deze objecten zijn niet gebonden aan een maximale huurprijs.

Hoe weet ik of mijn kale huurprijs niet hoger ligt dan de maximale huur?
In het huurverhogingsvoorstel staat het aantal punten voor uw woning, de daarbij behorende maximale huur en het percentage ten opzichte van de maximale huur.
U kunt ook een Huurprijscheck doen op www.huurcommissie.nl

Hoe kan ik bezwaar maken?
Als u het niet eens bent met de huurverhoging van de kale huurprijs kunt u bezwaar maken voor 1 juli 2017 door bij ons een bezwaarschrift in te dienen.
U kunt het  bezwaarschriftformulier downloaden op de website van de Huurcommissie . Ook kunt hem afhalen bij ons kantoor aan de Waldeckstraat 1 te Tubbergen.
Wij beoordelen dan of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen.

Wat als u de huurverhoging niet betaalt, maar u hebt geen bezwaarschrift ingediend
U ontvangt dan uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging een herinneringsbrief van ons.
Bent u het dan nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan moet u als huurder zelf binnen vier maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen.
Doet u dat niet, dan is de huurverhoging een feit.

Staat uw vraag er niet tussen?
Stuur dan uw vraag per e-mail naar info@wstubbergen.nl of neem telefonisch contact met ons op.