Huurprijs

Woningwaarderingspunten bepalen de maximale huurprijs
De huurprijs van een woning wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. De punten geven de kwaliteit van de woning weer. Elk onderdeel, zoals oppervlakte en isolatie, krijgt punten op basis van een aantal criteria. Er zijn aparte puntensystemen voor zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Bij elk aantal punten hoort een maximum huurprijs. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

U kunt zelf de punten voor uw zelfstandige woning uitrekenen met de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Servicekosten maken onderdeel uit van de totale huurprijs
Servicekosten zijn kosten die u (voor enkele wooncomplexen) naast de kale huur betaalt voor een aantal extra voorzieningen en diensten. Per woning kunnen de servicekosten verschillen. De servicekosten die u betaalt voor uw woning vindt u terug in uw huurovereenkomst. De tarieven van de servicekosten kunnen jaarlijks worden aangepast.