Groen licht voor huurappartementen Oranjestraat

Groen licht voor huurappartementen Oranjestraat

Met de bouw van 15 woningen aan de Oranjestraat voorziet Woningstichting Tubbergen (WT) in een grote behoefte. Nu alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en het bestemmingsplan is goedgekeurd, kan de schop binnenkort in de grond. Als het aan WT-directeur Peter Roelofs ligt, dan kan er eind 2018 feest worden gevierd ter ere van de oplevering van het gebouw.


Peter Roelofs is blij met de goedkeuring van de plannen. De startersavond die nu alweer anderhalf jaar geleden is gehouden leverde destijds een flink aantal geïnteresseerden op, waarvan het merendeel nog altijd op de wachtlijst staat. “In Tubbergen hebben we veel behoefte aan met name starterswoningen voor jongeren”, weet hij. “Het is geweldig dat we hieraan nu kunnen voldoen. Het is een prachtig plan op een mooie locatie. Voor het centrum van Tubbergen is het sowieso goed dat deze plek die al een hele tijd braak ligt, wordt opgevuld.”

Naar verwachting zal de bouw in februari 2018 starten. De geplande opleverdatum ligt dan eind 2018. Het appartementencomplex wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Zo wordt de gasaansluiting achterwege gelaten. De extra elektriciteit die het koken en het verwarmen vergt, wordt deels opgeleverd door de zonnepanelen op het dak. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen.

Het plan en met name de manier waarop dit is ontwikkeld, past volgens het college van Tubbergen goed bij Mijn Dorp 2030, een werkwijze waarbij inwoners de richting aangeven in de ontwikkeling van hun woon-, werk- en leefomgeving. “Uit gesprekken met inwoners blijkt dat bouwen voor verschillende doelgroepen hoog op de prioriteitenlijst staat”, meldt wethouder Erik Volmerink. “Tijdens de startersavond die begin 2016 hebben gehouden, bleek dat er met name veel vraag is naar woonruimte voor jongeren. Wat dat betreft sluiten de plannen van de woningstichting voor de bouw van 15 appartementen hierbij perfect aan.”

(20-10-2017)