Wie zijn wij?

Kantooradres: Waldeckstraat 1, 7651 EE Tubbergen
Postadres: Postbus 12, 7650 AA Tubbergen
Telefoonnummer: 0546-622312
E-mailadres: info@wstubbergen.nl
Website: www.wstubbergen.nl

Openingstijden kantoor: Maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 12.00 uur
Telefonische melding reparatieverzoeken: Maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 9.30 uur
Inschrijving woningzoekenden: Maandag tot en met vrijdag: 9.30 - 12.00 uur

ORGANISATIE
De organisatie van de Woningstichting Tubbergen is als volgt opgebouwd:
Raad van Commissarissen
•Directeurbestuurder
•Managementteam
•Werkorganisatie
•Adviescommissies (2)


Directeurbestuurder
Peter Roelofs


Managementteam
•Peter Roelofs
•Johan Hofhuis


WERKORGANISATIE


Vastgoed
•Peter Roelofs algemene leiding vastgoed
•Herman Borgerink, medewerker vastgoed
•Erik Bakhuis, coördinator onderhoud
•Steyn Schepers, medewerker vastgoed
•Timo Harmelink, medewerker vastgoed
•Jeroen Nijland, medewerker onderhoud


Wonen en Financiën
•Johan Hofhuis, hoofd wonen en financiën
•Anita Droste-Koopman, medewerker financiën en control
•Marieke Wildemors-ter Haar, medewerker financiën en control
•Marian Beld-Kokhuis, medewerker woondiensten
•Ine Collet-Horst, medewerker woondiensten
•Bjorn Oerbekke, senior medewerker woondiensten
•Marcel Kleissen, medewerker woondiensten
•Carla de Jager-Lansink, medewerker facilitair en administratieve zaken


ADVIESCOMMISSIES
De twee adviescommissies van de Woningstichting Tubbergen zijn:
•Klachtenadviescommissie en
•Huurdersvereniging Woningstichting Tubbergen (HV)


Samenstelling Klachtenadviescommissie
•Werner Sauer, voorzitter
•Jan Perik
•Gerard Kleijsen
Taken: adviseren over afhandeling van klachten


Samenstelling Huurdersvereniging
•Hans Holtkamp, voorzitter
•Miranda Bos, secretaris
•Niek Paijens, lid
•Frans Stamsnieder, lid
•Jan Steenwelle, lid
•Johan Luhen, lid
Taken: als vertegenwoordiging van de huurders adviseren over het beleid en beheer van huurwoningen.