Huurachterstand

De huur niet betaald? 
In uw huurovereenkomst staat dat u de huur voor of op de eerste van de maand dient te voldoen. Om achterstand te voorkomen  is het van belang dat we uw huur tijdig ontvangen.
Wanneer u de huur niet tijdig betaalt, ontvangt u van ons een aanmaning waarin we u dringend verzoeken alsnog binnen 14 dagen te betalen. Ontvangen we uw betaling niet binnen 14 dagen, dan zijn we genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan de deurwaarder en buitengerechtelijke kosten aan u door te berekenen. De hoogte van de kosten staan vermeld in de aanmaning.

Het niet betalen van de huur kan uiteindelijk leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Ook alle kosten daarmee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening. Gelukkig hoeft het niet zover te komen. We willen er samen met u alles aan doen om dit te voorkomen.

Financiele problemen?
Als u uw (huur)achterstand niet in één keer kunt betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. 
We kunnen dan een betalingsregeling met u treffen. Aan deze regeling zijn geen kosten verbonden.

Hulp bij geldproblemen
We kunnen u doorverwijzen naar verschillende vormen van hulp bij financiële problemen. Bijvoorbeeld naar maatschappelijk werk en/of de Stadsbank. 
Natuurlijk kunt u deze hulp ook zelf inschakelen:
    • Maatschappelijk Werk Noord West Twente tel. 0546-546300, u kunt dan vragen naar de afdeling Tubbergen.
    • Stadsbank Oost Nederland tel. 053-4880111
Indien u zelf hulp hebt ingeschakeld, laat het ons dan even weten. 
Wellicht kunnen wij afspraken maken met de hulpverlenende instantie om te voorkomen dat de problemen groter worden.

Privacy
Woningstichting Tubbergen gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar huurders en waarborgt de privacy.

Hebt u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. 
Tel. 0546-622312