Aanvragen in kader van Leefbaarheid 2017 niet meer mogelijk

In augustus hebben wij de termijn voor het aanvragen van vergoedingen in het kader van leefbaarheid nog verruimd. Daarna zijn er nog een aantal aanvragen binnengekomen. Thans zijn alle aanvragen door de Huurdersvereniging beoordeeld en/of nog in behandeling en is de termijn voor het indienen van aanvragen gesloten. Binnenkort zullen wij nog nader ingaan op de projecten die gehonoreerd zijn.

(29-11-2017)